Başhekim

Prof. Dr. Ümmihan İŞOĞLU

İstanbul Tıp Fakültesi Başhekimi

İstanbul Tıp Fakültesi, iki asra yaklaşan geçmişiyle Tıp Fakülteleri içerisinde en çok hekim yetiştirmiş ve halen de her yıl 500 civarında öğrenci yetiştirmeye devam eden ülkemizin ilk ve en köklü tıp fakültesidir. Tıp eğitimi, bilimsel araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda gelenekselleşmiş bilgi birikimi ile seçkin yerini korumakta ve Fakültemiz öğretim üyesi, öğrenci ve hasta zenginliğini bir avantaj olarak gören ve bu imkânlarını mevcut koşullarda en iyi şekilde değerlendiren kadrosuyla “kurucu” fakülte misyonunu yüklenmiş ve başarıyla sürdürmektedir.

Üniversite hastanesi olarak bu birikim ve misyon anlayışı ile ülkemizin her bölgesinden gelen en komplike vakalarda referans merkezi olarak hizmet sunmaktadır.

2018 yılında polikliniğimizde 1.352.079 hasta muayene hizmeti almış, 39 ameliyathanemizde 28.115 hasta ameliyat olmuş ve toplam 37.869 hasta yatarak sağlık hizmeti almıştır. Yine mevcut 102 yoğun bakım yatağında 1832  yoğun bakım hastası yatmıştır. Bütün bu hizmetler verilirken 67 laboratuvarda toplamda 10.490.185 laboratuvar tetkiki,  29 görüntüleme laboratuvarında 422.411 adet radyolojik tetkiki yapılmıştır. Acil şartlarda ise toplamda 200.000’e yakın hastaya acil sağlık hizmeti verilmiştir.

Bu hizmetler 2 yerleşkemizde toplam 190.000 m² hastane kapalı alanı, 150.000 m² sağlık hizmet alanı, 30.000 m² sosyal hizmet alanı ve 24 hizmet binasında verilmektedir. Tüm bu sağlık hizmeti için 416 öğretim üyesi, 86 uzman doktor, 612 asistan, 861 hemşire, 933 memur, 4-B sürekli işçi ( 268 temizlik hizmeti personeli, 840 nitelikli personel ve 109 güvenlik personeli )  toplamda ise 4125 personel çalışmaktadır.

Sağlık hizmetlerinde temel prensibimiz hasta sayısının arttırılması yönünde değil, her hastaya bilimsel, tıbbi verilere göre gerekli vaktin ayrıldığı çağdaş sağlık hizmeti verilmesi yönündedir.

Hastanemizde Multidisipliner Konsey Toplantıları’nda vakalar çok yönlü tartışılmakta ve hibrid girişimler, endovasküler girişimler, görüntüleme laboratuvarında ki girişimler gibi multidisipliner tedavi hizmetleri verilmektedir.

Fakültemiz organ nakilleri konusunda da deneyimli olup, öncü rolünü bilimsel ve hizmet düzeyinde sunmaktadır. Yılda toplam 201 transplantasyon hizmeti verilmiştir. Özel bilgi ve birikim gerektiren durumları “nadir hastalığı” olan hastalarımızın düzenli takipleri de kurumumuzda gerçekleştirilmektedir.

İstanbul Tıp Fakültesi’nin ülkemiz için sağlık ve bilim alanında simgesel değeri tartışılmaz niteliktedir. Mezunlarımızdan Dr Aziz Sancar’ın Nobel ödülü alması ile güncel olarak da somutlaşan marka değeriyle tüm Türkiye için vazgeçilmez bir bilim kurumuna başhekimlik olarak hizmet ediyor olmak bizler için büyük bir onurdur.

“İnsanın en değerli hazinesi, sağlığıdır!” düşüncesi ile hizmet veren ve vermeye devam edecek olan İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Başhekimliği olarak, hekim, hasta ve sağlık çalışanı haklarını önceleyen, sevgi, saygı, sabır, empati ve anlayışla çözüm önerilerini hayata geçiren hizmet anlayışımız ile öncü ve referans kurum olmaya devam edeceğiz, hepinizi sevgi ve saygı ile kucaklıyoruz.

Prof. Dr. Ümmihan İŞOĞLU

İstanbul Tıp Fakültesi Başhekimi


BAŞHEKİMLİK SEKRETERLİĞİ
Nurcan GÜMÜŞ


Tel: +90 212 414 20 00

Dahili Tel: 31915

E-Posta: itfbashekim@istanbul.edu.tr


BAŞHEKİMLİK YAZI İŞLERİ


elif-uzcan-surec-takip-personeli-bashekimlik adsiz

Elçin TAŞKIN

Elif ÜZCAN

Ayşe AY

Tel: +90 212 414 20 00
Dahili Tel: 35018

Tel: +90 212 414 20 00
Dahili Tel: 35018

Tel: +90 212 414 20 00
Dahili Tel: 35019

HASTA YÖNLENDİRME BİRİMİ

 

Meryem USTA

Tel: +90 212 414 20 00

Dahili Tel: 32562

HASTA HAKLARI BİRİMİ
   edaozbek
Cevriye COŞKUN Eda ÖZBEK
Tel: +90 212 414 20 00

Dahili 32323
Tel: +90 212 414 20 00

Dahili 32323