Fiziksel Yapı

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 2016 yılında 193 polikliniğimizde 1.259.907 hasta muayene hizmeti almış, 39 ameliyathanemizde 75.476 hasta ameliyat olmuş ve 1.353 yatağımızda toplam 39.142 yatan hasta sağlık hizmeti almıştır. Yine mevcut 126 yoğun bakım yatağında 2.101 yoğun bakım hastası yatmıştır. Bütün bu hizmetler verilirken 67 laboratuvarda toplamda 7.844.850 laboratuvar tetkiki, 29 görüntüleme laboratuvarında 462.898 adet radyolojik tetkik yapılmıştır. Acil şartlarda ise toplamda 188.590 hastaya acil sağlık hizmeti verilmiştir.

Bu hizmetler İTF Çapa Kampüsü, İTF Esnaf Hastanesi ve İTF Beyazıt Mediko Sosyal Merkezi olarak, 3 yerleşkemizde toplam 190.000 m² hastane kapalı alanı, 150.000 m² sağlık hizmet alanı ve 30.000 m² sosyal hizmet alanında mevcut, 24 hizmet binasında 440 öğretim üyesi, 75 uzman doktor, 582 asistan, 894 hemşire, 2027 memur, 315 temizlik hizmeti personeli, 930 hizmet alım personeli toplamda ise 5263 personel ile verilmektedir.