Kemik İliği Bankası

İstanbul Tıp Fakültesi Kemik İliği Bankası Güncel Çalışma Sistemi Ve Hizmet Sunumu

İTF Kemik İliği Bankası 1999 yılında, hiçbir kar amacı gütmeyen bağımsız bir organizasyon olarak kurulmuştur ve çalışma amacı hayatı tehdit eden bir hastalığı olan ve genetik olarak uygun bir kan kök hücre vericisi bulunması halinde uzun dönem sağ kalımı, iyileştirilebilme ihtimali olan her hastaya kan kök hücresi transplantasyonu olanağını sağlamak olmuştur.

Kemik İliği Bankası; hizmeti, hizmet şekli, verici kazanım programı ve işletme kuralları ile İstanbul Tıp Fakültesi Başhekiminin başkanlığında bir yürütme kurulu, koordinatörü ve çalışma ekibi ile görevini sürdürmektedir.

İTF kemik iliği bankası WMDA (World Marrow Donor Association) ve BMDW’nun (Bone Marrow Donor Worldwide) bir üyesidir ve veri tabanı bilgisini dünyadaki diğer bankalarla paylaşmaktadır.

İTF Kemik İliği Bankası kan kök hücresi toplanması hizmetini öncelikle ITF Erişkin Kök Hücre Transplantasyon Ünitesi (European Blood and Bone Marrow Registry tarafından tam akredite edilmiştir, CIC:760) olmak üzere EBMTR akredite transplant merkezleri ile işbirliği halinde sürdürmektedir.

İstanbul Tıp Fakültesi Kemik İliği Bankası 2008 yılı Nisan ayından itibaren 10 senelik hizmet süresi içerisinde 1130 hastaya (650 periferik, 129 kordon kanı, 351 kemik iliği/kök hücre ve 17 donör lenfosit infüzyonu kaynakları kullanılarak) nakil yapılmasına katkıda bulunmuştur. DETAYLI BİLGİ İÇİN AŞAĞIDAKİ DOKÜMANLARI İNCELEYİNİZ.

Kök Hücre Gönüllü Verici Bilgilendirme Sunumu

Kemik İliği Bankası Broşürü

Posta adresi: 

İstanbul Tıp Fakültesi Kemik İliği Bankası, Dekanlık Binası giriş katı 34390 Çapa-İstanbul

Tel:0212 534 75 00

Faks:0212 532 46 52


E-posta adresi:
itfkibank@istanbul.edu.tr
kibank@istanbul.edu.tr
kibankinfo@istanbul.edu.tr