Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü


MİSYON

Hastaların hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili gereksinimlerini belirlemek ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında karşılanmasını sağlamak

Ulusal ve kurumsal düzeyde benimsenen sağlık bakım standartlarına, etik ve mesleki kurallara uygun şekilde bakım vermek

Hedeflenen sağlık düzeyine ulaşabilmesi için hastalara eğitim vermek ve danışmanlık yapmak

Sağlık ve hemşirelik alanındaki gelişmeleri izlemek, sonuçlarından hemşirelik hizmetlerinde yararlanmak

Hasta bakım ve tedavisinde rol alan diğer sağlık meslek üyeleri ile çağdaş ekip anlayışı doğrultusunda işbirliği yapmak

Bakımda kaliteyi temel alarak hasta memnuniyet düzeyini yükseltmek

Çalışan hemşirelerin kariyer hedefleri doğrultusunda sürekli eğitim ve gelişimlerini sağlayarak, performans ve iş doyumlarını yükseltmek

Hemşirelik hizmetleri uygulamalarını ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapmak

VİZYON

Biz İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Hemşireleri; Hasta haklarının savunucusu ve güvenli hasta bakımının güvencesi olarak, mesleki standartlar ve etik ilkeler doğrultusunda sürdürdüğümüz çağdaş hemşirelik bakım hizmetlerimizle kurumun öncelikle tercih edilmesinde belirleyici olacağız.


KALİTE POLİTİKAMIZ

Hasta ve çalışan memnuniyeti

İnsan hakları ve etik kurallara saygı

Bireye özgü bakım

Katılımcı yönetim

Eğitimde devamlılık

Bakımın kalitesinde sürekli iyileşme

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMLER

SERTİFİKALI KURS PROGRAMLARI

Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu Sertifikalı Eğitim Programı

Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Programlarının yönetmeliği ve sertifika standartları değiştikten sonra Aralık 2015 tarihinde kurumumuza sertifika verme yetkisi verilmiştir

Acil Bakım Hemşireliği Kursu Sertifikalı Eğitim Programı

Sağlık Bakanlığının Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Programı için Müdürlüğümüzün yaptığı başvuru ile Hastanemize Kasım 2016’da sertifika verme yetkisi verilmiştir.

Ameliyathane Hemşireliği Kursu Sertifikalı Eğitim Programı

Sağlık Bakanlığı tarafından yeni oluşturulan Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programının hastanemizde yapılabilmesi için başvurular yapılmış olup, Ağustos 2016 tarihinde kurumumuza sertifika verme yetkisi verilmiştir.

Nütrisyon Hemşireliği Kursu Sertifikalı Eğitim Programı

Sağlık Bakanlığı tarafından yeni oluşturulan Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programının hastanemizde yapılabilmesi için başvurular yapılmış olup, Kasım 2016 tarihinde kurumumuza sertifika verme yetkisi verilmiştir.

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI

 • Hastanemizde çalışan hemşirelere belirli aralıklarla aşağıda yer alan eğitimler verilmektedir.
 • Sağlık Hizmeti ile İlişkili İnfeksiyonların Kontrolü
 • Acil İlaç ve Malzemeler
 • İlaç Güvenliği ve Akılcı İlaç Uygulamaları
 • IM İlaç Uygulamaları ve Ortaya Çıkan Problemler
 • Hasta Güvenliği
 • Sağlık Hukuku
 • Çevre Bilinci ve Atık Yönetimi
 • Diyabet Eğitimi – Erişkin-Çocuk
 • Kan ve Kan Bileşenlerinin Saklanması ve Uygulanması
 • Basınç Yarası Olan Hastanın Bakımı
 • Stoma Bakımı (Erişkin-Çocuk)
 • Klinik Nutrisyon
 • Tıbbi Hataların Önlenmesi ve Bildirim

Adres        : Turgut Özal, Millet Cad. Fatih / Çapa İstanbul 34093 Türkiye

e-Posta     : itfhhm@istanbul.edu.tr – itfhhm@gmail.com

Websitesihttp://www.itf.istanbul.edu.tr/hemsire/

Telefon    : (212) 414 20 00 / 31458, 31873

Direk Telefon : 0 212 414 21 49