Komisyonlar

 • Atölye, Malzeme ve Yakıt Muayene ve Kabul Komisyonu (Likit Oksijen, Mutfak Tüpü, Kalorifer)
 • Eczane Tıbbi İlaç Muayene ve Kabul Komisyonu 
 • Eczane Tıbbi Malzeme Muayene ve Kabul Komisyonu 
 • Genel Sarf İnceleme Komisyonu (Demirbaş Alımı, Bakım, Onarım, Hizmet Alımlar)
 • Her Türlü Genel Sarf Malzeme Alımları Muayene Komisyonu (Cam, Plastik Basit Laboratuvar Malzemeleri, Vakumlu Tüp, Tıbbi Malzeme(5/B) vb)
 • Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Komisyonu (Temizlik, Güvenlik, Personel, Taşıma vb.)
 • Kontrol Teşkilatı
 • Laboratuvar Malzemeleri İnceleme Komisyonu
 • Laboratuvar Malzemeleri Muayene ve Kabul Komisyonu (Kit, Kimyasal, Besiyeri ve Sterilizasyon)
 • Piyasa Araştırma Komisyonu (Satınalma Komisyonu)
 • Tıbbi Sarf Malzemeleri İnceleme Komisyonu
 • Yaklaşık Maliyet Komisyonu 
 • Yemek Pişirme, Dağıtım Muayene ve Kabul Komisyonu