Misyon ve Vizyon

Misyon

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi‘nin misyonu lisans ve lisansüstü öğrencilerinin eğitim ve uygulama ihtiyaçlarını akademik personelin araştırma ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak ve topluma çağdaş yönetim ilkeleri doğrultusunda, uluslar arası standartlara uygun, standart ve etkin bir sağlık hizmeti sunmaktır.

Vizyon

İstanbul Tıp Fakültesi olarak vizyonumuz verilen tüm faaliyetlerin kalite standartları çerçevesinde geliştirildiği, modern binalarda, modern teknolojiyi kullanan, bilimin gelişimine katkıda bulunan bilim insanlarının ve öğrencilerini barındıran, bebek/engelli/yaşlı dostu hastane anlayışı içinde sağlık hizmeti vermektir.