Halk Sağlığı Haftası 3-9 Eylül


Halk sağlığı, bireyi sağlıklı ve üretken bir şekilde tutarak toplumsal gelişmeyi sağlamayı hedefler. Bu hedeften yola çıkarak, bireyin, anne rahminden hayatının sonuna kadar olan tüm süreçte sağlıklı yaşam sürmesini, yaşam kalitesini artırmasını sağlamak amacı ile fiziksel, biyolojik ve sosyal çevresi ile bir bütün olarak ele alınması, sağlığı ile ilgili farkındalığın artırılması, sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sağlık okuryazarlık düzeyinin artırılması, hastalık risklerinin azaltılması için sunulan sağlık hizmetlerinin tamamı halk sağlığı uygulamaları kapsamındadır. Halk sağlığı uygulamalarına yönelik bireyin ve toplumun farkındalığını artırmak, birey ve toplumu bilgilendirmek amacı ile her yıl 3-9 Eylül tarihleri arası Halk Sağlığı Haftası olarak kutlanmaktadır.