Uluslararası Okuryazarlık Günü 8 Eylül


Bilgi ve iletişimin insanca bir yaşam için en önemli koşul olduğu bir dünyada, 776 milyon insanın – yani dünyadaki her altı İnsandan birinin– okuryazar olmaması, sarsıcı bir gerçek. Uluslararası Okuryazarlık Günü, okuma yazma bilmeme ve bu durumla bağlantılı sorunlar hakkında farkındalık yaratılması amacıyla ilk kez 8 Eylül 1966’da kutlandı. Bu zamandan beri ise, uluslararası toplumun yetişkinlerin okuryazarlık durumu konusunda bilgilendirilmesi ve bunun önemini küresel ölçekte vurgulanması hedeflendi. UNESCO’nun Herkes İçin Eğitim’in Küresel Gözlem Raporu’nda da belirtildiği gibi, 2008 yılı itibariyle en düşük yetişkin okuryazarlık oranları Güney ve Batı Asya, Kıta Afrikası ve Arap ülkelerinde bulunuyor. Bunlardan en düşük olan üçü ise %12.8 ile Burkina Faso, %14.4 ile Nijer ve %19 ile Mali. Rapor aynı zamanda bu ülkelerdeki sosyal ve ekonomik problemler göz önüne alındığında, okuryazar olmamanın yoksulluk ve kadınlara karşı önyargı ile bağlantılı olduğunu da ortaya çıkarıyor. BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, 8 Eylül’deki Uluslararası Okuryazarlık Günü konuşmasında, bu sene okuryazarlığın “güçlendirici rolü” üzerine odaklanılacağının altını çizdi. Açıklamasını ise “okuryazarlık insanlara yaşamlarını geliştirecek, toplu karar verme mekanizmalarına katılmalarını sağlayacak ve sağlık gibi önemli konularda bilgiye erişimlerini sağlayacak bir araçtır. Her şeyden önemlisi, okuryazarlık bireylerin insan ve vatandaşlık haklarının farkına varmalarını sağlar” cümleleriyle dile getirdi. Genel Sekreter, konuşmasında aynı zamanda “tüm ortakları küresel ölçekte okuryazarlığı arttırma hedeflerini güçlendirmelerini ve bu hedefi gerekli kaynakları sağlayarak gerçek kılmaları” konusunda teşvik etti.